OptiMEDs, het piloot project

De software die arts, apotheker of verpleegkundige gericht ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering van een medicatie overlegmoment. Het ondersteunt de beslissingsvorming voor een optimaal rationeel geneesmiddelenbeleid in een individuele resident door de herkenning van potentieel ongeschikte geneesmiddelen en resident-specifieke gefocuste verpleegkundige observaties.

MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT

Oudere personen in een woon-zorg centrum zijn het kwetsbaarst voor gevolgen van medicatie. Door hun hoge geneesmiddeleninname is er een hogere kans dat zij hinderlijke symptomen zoals; droge ogen, droge mond, constipatie, urine-retentie, verwardheid, sedatie, agitatie, … ervaren. Deze symptomen kunnen dan weer leiden tot een hoger risico tot een valincident en mortaliteit. Er wordt aangeraden door de overheid om regelmatig een medicatie review te houden voor elke resident (een moment waarop de medicatie aandacht wordt bekeken, en voor elk geneesmiddel het nut tegenover de risico’s wordt afgewogen om een rationeel medicatievoorschrift te bekomen, dat op maat van de resident zijn wensen is). Echter, een medicatie review vormt een uitdaging (wegens een hoge werkdruk, grote tijdsinvestering om de data te verzamelen, en de hoge graad van farmacotherapeutische kennis die vereist is om een medicatielijst te ontwarren); waardoor een nood aan ondersteunende middelen is. Deze middelen dienen praktisch ingezet te worden op regelmatige basis, en mogen weinig werk en tijd vragen qua voorbereiding.

De OptiMEDs interventie is de combinatie van (1) een elektronisch beslissingsondersteunende tool gebaseerd op de individuele medicatielijst met (2) resident-specifieke gefocuste verpleegkundige observaties.

  1. Vanuit de medicatielijst van de resident is er een geautomatiseerde herkenning van (a) mogelijke ongeschikte geneesmiddelen bekend vanuit gevalideerde internationale instrumenten, (b) anticholinerge geneesmiddelen, en (c) medicatie die afgebouwd kan worden bij een beperkte levensverwachting
  2. Via de Pharmanurse interventie krijgt de verpleegkundige een lijst van mogelijke geneesmiddel-gerelateerde bijwerkingen op basis van een individuele medicatie lijst van de woonzorgcentrum resident. Dit vormt de basis voor een observatieopdracht.

Lees meer over het project op deze website: https://www.optimeds.be/